Call 9923974222 for dealership.

"क्लोरानट्रानिप्लोर" युक्त कीटकनाशके व त्यांच्या शिफारसी

क्लोरानट्रानिप्लोर या घटकाचे दुसरे नाव रीनाक्सपीर असे असून हे ड्यूपोंट या कंपनीचे उत्पादन आहे. हे कीटक वर्गासाठी खूप घातक असले तर सस्तन प्राण्यावर याचे परिणाम होत नसल्याने अलीकडील काळात याच्या वापराचे प्रमाण खूप वाढले आहे. कीटकांच्या स्नायूंवर याचा परिणाम होतो व ते निकामी होतात. सुरवातीला जबड्याचे स्नायू निष्क्रिय होतात व पाठोपाठ किडीस लखवा होतो.

आज पर्यंत केंद्रीय कीटकनाशक बोर्डाने क्लोरानट्रानिप्लोरच्या पाच कीटकनाशकांना मंजुरी दिली असून इथे त्यांच्या शिफारसी कोणकोणत्या आहेत हे जाणून घेवू.

क्लोरानट्रानिप्लोर १८.५ एस सी

 • भात पिकात खोड पोखरणारी व पाने दुमडणारी कीड नियंत्रण करण्यासाठी 4.5 मिली प्रती १५ लिटर या दराने काढणीच्या ४७ दिवस अगोदर पर्यंत वापरावे
 • कोबीतील चौकोनि ठिपक्याचा पतंग नियंत्रणासाठी १.५ मिली प्रती लिटर दराने काढणीच्या ३ दिवस अगोदर पर्यंत वापरावे
 • कापूस पिकातील बोंडअळ्या नियंत्रण करण्यासाठी 4.5 मिली प्रती १५ लिटर या दराने काढणीच्या ९ दिवस अगोदर पर्यंत वापरावे
 • टोमेटो पोखरणारी अळी नियंत्रणासाठी 4.5 मिली प्रती १५ लिटर या दराने काढणीच्या ३ दिवस अगोदर पर्यंत वापरावे
 • उसातील वाळवी नियंत्रणासाठी ७.५ ते ९ मिली प्रती लिटर दराने तोडणीच्या ६ महिने अगोदरपर्यंत वापरावे
---------------------------------
आता उत्तम दर्जाची कीटकनाशके ऑनलाईन उपलब्ध आहेत. आपल्या सुविधेसाठी इथे लिंक देता आहे.
---------------------------------
 • उसातील शेंडा व खोड किडीच्या नियंत्रणासाठी ५ ते ५.५ मिली प्रती लिटर दराने तोडणीच्या ६ महिने अगोदरपर्यंत वापरावे
 • वान्ग्यातील खोड व फळ पोखरणारी कीड नियंत्रणासाठी ४-६ मिली प्रती १५ लिटर या दराने काढणीच्या २२ दिवस अगोदर पर्यंत वापरावे
 • तुरीतील शेंगा पोखरणारी कीड नियंत्रणासाठी 3 ते ४.५ मिली प्रती १५ लिटर या दराने काढणीच्या २९ दिवस अगोदर पर्यंत वापरावे
 • सोयबीन मधील चक्रीभुंग, खोडकीड व हिरवीअळी नियंत्रणासाठी ४-६ मिली प्रती १५ लिटर या दराने काढणीच्या २२ दिवस अगोदर पर्यंत वापरावे
 • हरभऱ्यातील घाटेअळी नियंत्रणासाठी ४ मिली प्रती १५ लिटर या दराने काढणीच्या ११ दिवस अगोदर पर्यंत वापरावे
 • उडीद मध्ये येणाऱ्या शेंगा पोखरणाऱ्या अळीच्या नियंत्रणासाठी ३ मिली प्रती १५ लिटर या दराने काढणीच्या २० दिवस अगोदर पर्यंत वापरावे
 • कारले पोखरणारी अळी नियंत्रित करण्यसाठी ३-४ मिली प्रती १५ लिटर या दराने काढणीच्या ७ दिवस अगोदर पर्यंत वापरावे
 • भेंडी पोखरणारी अळी नियंत्रित करण्यसाठी ४ मिली प्रती १५ लिटर या दराने काढणीच्या ५ दिवस अगोदर पर्यंत वापरावे
------------------------------
कीटकनाशक कोणतेही असो, त्याचा वापर हा शेवटचा पर्याय असतो. त्याअगोदर आपण व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून कीडनियंत्रण करू शकतो. संतुलित खत व्यवस्थापन हा त्याचाच एक भाग असून त्यासाठी आपण अमृतगोल्ड एन[पीके वाटर सोल्युबल मिश्र खतांचा, अमृत प्लस ड्रेंचींग कीटचा व मायक्रोडील सूक्ष्मअन्नद्रव्य खतांचा वापर करावा. चिकट सापळे, कामगंध सापळे वापरून आपण किडीचे प्रजनन रोखू शकता.
------------------------------

क्लोरानट्रानिप्लोर ९.३ % +लाम्डा सीहालोथ्रीन ४.६% झेड सी (एम्प्लीगो)

--------------------------------
आता उत्तम दर्जाची कीटकनाशके ऑनलाईन उपलब्ध आहेत. आपल्या सुविधेसाठी इथे लिंक देता आहे.
---------------------------------
 1. तुरीतील शेंगा पोखरणारी कीड नियंत्रणासाठी ६ मिली प्रती १५ लिटर या दराने काढणीच्या १८ दिवस अगोदर पर्यंत वापरावे
 2. कापूस पिकातील बोंडअळ्या नियंत्रण करण्यासाठी ७.५ मिली प्रती १५ लिटर या दराने काढणीच्या २० दिवस अगोदर पर्यंत वापरावे

क्लोरानट्रानिप्लोर ८.८ % +थायमेथोक्झाम १७.५ % एससी

टोमेटो पोखरणारी अळी तसेच याच पिकातील लीफमायनर (नागअळी), पांढरी माशी नियंत्रणासाठी, रोपे लावल्यावर ८ते१० दिवसांनी, १५० ग्राम औषध ५०० लिटर पाण्यात मिसळून, प्रत्येक रोपास ५० ते १०० मिली आळवणी करावी. हा उपाय आपण फळे काढणीस ३६ दिवस शिल्लक असे पर्यत वापरू शकता.

खाली स्क्रोल करून शेतीविषयक आमचे विविध लेख नक्की वाचा. आपण आमची उत्पादने देखील ऑनलाईन खरेदी करू शकता.

क्लोरानट्रानिप्लोर ०.५ % +थायमेथोक्झाम १.० % जीआर

भातातील खोडकीड, पाने दुमडणारी कीड, तपकिरी व हिरवे तुडतुडे या किडी नियंत्रणासाठी हेक्टरी ६ किलो लागवड झाली कि सुरवातीच्या काळात वापरावे. शेवटचे ६० दिवस वापरायचे नाही

क्लोरानट्रानिप्लोर ०.४% जी आर (एनफ्युज, फेरटेरा)

 • भातातील पिवळी खोड कीड व पाने दुमडणारी कीड नियंत्रण करण्यासाठी हेक्टरी १० किलो दराने मातीत मिसळावी. हि प्रक्रिया सुरवातीच्याच काळात करावी. शेवटच्या दोन महिन्यात हे कीटकनाशक वापरू नये
 • उसातील खोड व शेंडे कीड नियंत्रण करण्यासाठी हेक्टरी १८.७५ किलो दराने मातीत मिसळावी. हि प्रक्रिया सुरवातीच्याच काळात करावी. शेवटच्या दोन महिन्यात हे कीटकनाशक वापरू नये

1 comment

 • Agree information

  Annasaheb Thorat

Leave a comment

Name and Mobile number .
.
Message with Address, District & Pincode .

Please note, comments must be approved before they are published