कापूस नियोजन (भाग ३ रा) लागवडी नंतर ४० दिवसा नंतरचे नियोजन

कापूस नियोजन (भाग ३ रा) लागवडी नंतर ४० दिवसा नंतरचे नियोजन

कापूस नियोजनाच्या या तिसऱ्या व शेवटच्या भागात ४० दिवसा नंतर चे नियोजन देत आहे.

जर आपण या पूर्वी आपल्या शेतात यलो व ब्ल्यू स्टिकी ट्रॅप लावले नसतील तर आता आवर्जून लावून घ्या. पाटील बायोटेक चे यलो व ब्ल्यू  स्टिकी ट्रॅप दर्जेदार आहेत उन-वारा-पावसाचा यावर परिणाम होत नाही. येणाऱ्या किडीची वर्दी मिळते व त्यानुसार कीटकनाशक निवडता येते. अनावश्यक, अवाजवी  फवारण्या कमी होतात. 

या काळात कापसाचे पिक परिपक्व होणार असल्याने, होणाऱ्या बदलांकडे लक्ष द्यायचे आहे. वाढीच्या वेगवेगळ्या टप्यात येणारे रोग व किडी हे देखील वेगवेगळे असतात, त्यानुसार बदल करणे आवश्यक असते. आद्रता, ढगाळ वातावरण, वाफस्याचा आभाव यामुळे बुरशीजन्य रोगांची निर्मिती होऊ शकते. अश्या वेळी लागवडीनंतर ४०-६० दिवसांनी रोपे मरण्याचे प्रमाण दिसत असेल तर प्रती पंप आळवणी करावी. स्पर्शजन्य व अन्तरप्रवाही बुरशीनाशकांचा एकत्र वापर उपयुक्त आहे. 

 • एम-४५         ५० ग्रॅम
 • डॉक्टर प्लस     ५० ग्रॅम
 • ह्युमॉल जेली    १०० ग्रॅम
लागवडीनंतर ५५-६० दिवसांनी ( जोमदार फुले येण्यासाठी ) खाली दिलेल्या फवारण्या केल्याने पिकाला परिपक्वता येते. नुसती शाखीय वाढ होण्याऐवजी, फुले येणे आवश्यक आहे. 

 

 • ऑक्सिजन      ५० मिली
 • १३:००:४५       १०० ग्रॅम
 • डॉक्टर प्लस     ५० ग्रॅम
 • ब्लेझ   १५ मिली
 • खुराक   २० मिली

लागवडीनंतर ६५ दिवसांनी प्रती एकर आळवणी खाली दिल्या प्रमाणे करावी. यातून पिकास शक्ती प्राप्त होईल.

 • अमृत कीट      १ नग
 • ००:५२:३४       ५ किलो
 • ह्युमॉल गोल्ड    १ किलो
 • ह्युमॅग         ५ किलो

टीप : संपूर्ण झाडाला संरक्षनात्मक कवच देण्यासाठी व निरोगी वाढ होण्यासाठी – ब्रम्हास्त्र - ६० मिली प्रती पंप फवारणी करावी

लागवडीनंतर ७०-९० दिवसांनी ह्युमॅग दिल्याने मेग्नेशियम  ची कमतरता टाळता येईल.

 • ह्युमॅग २५ किलो ड्रीप ने सोडणे / ड्रीप नसल्यास शेतात फेकून देणे

लागवडीनंतर ७०-७५ दिवसांनी प्रती पंप फवारणी करावी यामुळे कीटक नियंत्रणात रहातील व आर्थिक हानी टाळता येईल

 • मोनोटेक        ५० मिली
 • झक्कास        ७ मिली
 • सिंघम   २५ मिली
 • ब्लेझ   १५ मिली

लागवडीनंतर ९०-११० दिवसांनी (पांढरी माशीचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात असल्यास) प्रती पंप फवारणी करावी

 • पोलो / स्टिक / पेजर     १५ ग्रॅम
 • अॅसीटमाप्रिड     १५ ग्रॅम
 • ऑक्सिजन       ५० मिली
 • झक्कास / आर्चर  ७ मिली/ १५ मिली

  (वरील सर्व शिफारसी कंपनी प्रक्षेत्रावर घेतलेल्या चाचण्यांवर आधारित असून कंपनी कुठल्याही उत्पादनाची हमी घेत नाही.)

Back to blog