संकल्पाची पेरणी

नवीन वर्षाचा संकल्प करायची पद्धत शेतकरी बांधवात फारशी रुजलेली नाही. तुम्ही म्हणाल हे शहरी पोरा-सोरांची कामे आहेत. ते संकल्प धरतात काय आणि तोडतात काय!

वरचा फोटो पाहून काय वाटतय? मग करताय ना संकल्प?

कुठला संकल्प करणार?

 • नवीन पिकाची माहिती मिळवायची
 • शेताच्या एका कोपऱ्यात प्रायोगिक तत्वावर शेडनेट मध्ये शिमला मिर्ची लावायची
 • बाईक ऐवजी ट्रॅक्टर घ्यायच
 • तंबाखू-गुटखा सोडून वाचलेल्या पैशात "आईच्या" डोळ्याचे ऑपरेशन करायचे
 • दारुड्या मित्रांचा साथ सोडून, पत्नी व मुलांना वेळ द्यायचा

 असे अनेक विषय असू शकतात. तुम्हाला शिवाजी महाराजांसारखा "अढळ संकल्प" करायचा असेल तर तत्पूर्वी एक छोटीशी गोष्ट करा.

- स्वत:शी खरे बोला!

समजा तुम्ही दारू सोडायचा संकल्प करणार असाल तर स्वत:ला विचारा..

 • मला दारू चढते का?
 • दारू पिल्यावर माझा तोल सुटतो का?
 • दुसऱ्या दिवशी सकाळी उठल्यावर माझे डोके दुखते का?
 • माझ्या सवयी मुळे चांगली माणसे मला टाळतात का?
 • आई-वडिलांना माझ्या व्यसनाचे दुखः आहे का?
 • दारू सोडून मी काय काय साध्य करणार आहे? याची यादी बनवा

शिवाजी महाराजांनी जेव्हा स्वराज्याचा संकल्प सोडला तेव्हा त्यांनी अनेक चटके सहन केले होते. मातेचे दुख:, मावळचा ऱ्हास, सुल्तानी त्रास याची त्यांना जाणीव होती. जाणीवेतून केलेला संकल्प अटळ असतो ...बाकी सर्व फक्त फार्सच आहे!

Back to blog