Call 9923974222 for dealership.

डाळींबाच्या बागेत फिरता फिरता...

पाटील बायोटेक तंत्रज्ञान डाळींबात कमालीचे यशस्वी ठरले आहे. आमच्या तज्ञांच्या अनुभवानुसार डाळींबाच्या बागेत फिरता फिरता खालील निरीक्षणे घेवून अनुमान काढता येतात. 

 

 निरीक्षण अनुमान शिफारीस
जुनी पाने पिवळी पडतात नत्राची कमतरता १ % युरिया ची फवारणी व अमृत गोल्ड १९-१९-१९ ठिबक द्वारा देणे, एकरी १ किलो
पानाची टोके पिवळी पडतात, नवीन पाने कमी रुंदीची रहातात. कधी कधी पाने पिवळी झाल्यावर तांबूस होतात स्पुरदा ची कमतरता अमृत गोल्ड १२-६१-०० ठिबक द्वारा देणे, एकरी १ किलो

 

जुनी पाने कडे कडून शिरेकडे पिवळी होतात. 

पालाश ची कमतरता अमृत गोल्ड ०-०-५० ठिबक द्वारा देणे, एकरी १ किलो

पानांवर पिवळी-गुलाबी छटा दिसते, काही भाग गडद विटकरी रंगाचा होतो. फुलगळ जास्त होते

कॅल्शिअम ची कमतरता कॅलनेट एकरी ५ किलो ठिबक द्वारा देणे

 पाने पिवळसर राखाडी होतात

माग्नेशियम ची कमतरता ह्युमॅग १० किलो प्रती एकर
नवीन पानांच्या शिरा पिवळ्या होतात व बुरशीजन्य रोग दिसू लागतात गंधकाची कमतरता रीलीजर ३ किलो प्रती एकर
पानांची वाढ अनियमित असते, टोकाकडील अंकुराचा भाग वाळतो तांब्याची कमतरता मायक्रोडील ग्रेड २, फवारणी तून द्यावे. मात्रा २ मिली प्रती लिटर
नवीन पालवीतील शिरांमधील भाग पिवळा पडतो पण शिरा हिरव्या रहातात.  लोहाची कमतरता मायक्रोडील ग्रेड २, फवारणी तून द्यावे. मात्रा १ मिली प्रती लिटर
सर्व शिरा हिरव्या राहून पाने जाळीदार पिवळी पडतात मंगल धातू ची कमतरता मायक्रोडील ग्रेड २, फवारणी तून द्यावे. मात्रा १.५ मिली प्रती लिटर
शेंडे चुरगळलेली दिसतात, खोडास, पानास किंवा फळास तडे जातात बोरॉन ची कमतरता मायक्रोडील ग्रेड २, फवारणी तून द्यावे. मात्रा २ मिली प्रती लिटर
फांदीच्या टोकावर पर्ण गुच्च्छ तयार होतात. पानांचा आकार लहान व अरुंद रहातो.  जस्ताची कमतरता मायक्रोडील ग्रेड २, फवारणी तून द्यावे. मात्रा १.५ मिली प्रती लिटर

 

प्रत्येक डाळिंब उत्पादकाकडे हि पुस्तके हवीतच!

पुस्तके खरेदी करण्यासाठी फोटोवर क्लिक करावे.

 

या पिकासाठी पाटील बायोटेक तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे.

तंत्रज्ञान म्हणजे काय हे जाणून घेण्यसाठी

इथे क्लिक करा.

11 comments

 • डाळीबाची साइज होणायासाठी माहिती हावी

  Thakar Mahadev
 • डाळिंब विषयी विस्तृत माहिती द्यावी

  विजय गायकवाड
 • Nice

  Rameshwar Vikhe
 • Dalim vesas

  Dipak Ingole
 • Good information about dalimb

  SHRIDHAR H DESHPANDE

Leave a comment

Name and Mobile number .
.
Message with Address, District & Pincode .

Please note, comments must be approved before they are published