पाटील बायोटेकच्या उत्पादनांची यादी

पाटील बायोटेकच्या उत्पादनांची यादी

पाटील बायोटेक प्रा. ली. हि एक वेगाने वाढणारी कंपनी असून, आम्ही कृषी उपयोगीतेची एक विस्तृत उत्पादन शृंखला उपलब्ध करून देत आहोत. आमच्या उत्पादन शृंखलेत वाटर सोल्युबल खते, दुय्यम खते, सूक्ष्मअन्नद्रव्ये, भूसुधारक, प्रतीजैविके, चिकटसापळे, कामगंध सापळे, जैविक कीटकनाशके, बियाणे अशा विविध उत्पादनांचा समावेश आहे.

हि सर्व उत्पादने दर्जेदार व किफायती तर आहेतच शिवाय गरजेनुसार वापरायला सोपी जावीत म्हणून आकर्षक पद्धतीने विविध पॅकिंग मध्ये उपलब्ध करून दिली जातात. आमची उत्पादने आधुनिक कृषी पद्धतीला साजेशी असून सेंद्रिय शेती साठी उपयुक्त आहेत. हि उत्पादने पर्यावरण पूरक आहेत शिवाय शाश्वत शेतीसाठी फायद्याची देखील आहेत.

आम्ही फक्त उत्पादने देत नाही तर शेतकरी बांधवांना प्रत्यक्ष शेतात, कार्यशाळेत, कॉलसेंटर द्वारे, ब्लॉग व युट्युब द्वारे सातत्याने तज्ञांचे मार्गदर्शन उपलब्ध करून देत असतो. प्रत्येक पिकाची सखोल माहिती तर दिलीच जाते शिवाय शेतकरी वेळोवेळी योग्य ती कृती हाती घेतो आहे कि नाही याचा पाठपुरावा देखील केला जातो. आज आमची उत्पादने २००० पेक्षा अधिक कृषीकेंद्रातून विक्री होत असून याच्या माध्यमातून गावागावात पोहोचत आहोत. उत्कृष्ट दर्जा, किफायतशीर किंमत, उत्तम जनजागृती, वापरण्यास सोपी या विशेष गुणामुळे आमची उत्पादने शेतकरी बांधवांच्या आवडीची झाली आहेत.

पिक संवर्धके

--------------------------------
आमची दर्जेदार उत्पादने मिळवण्यासाठी
इथे क्लिक करा
-------------------------------
  • सुपरजिब १० मिली

  कीडनियंत्रण

  --------------------------------
  आमची दर्जेदार उत्पादने मिळवण्यासाठी
  इथे क्लिक करा
  -------------------------------

  बायोपेष्टीसाईड

  --------------------------------
  आमची दर्जेदार उत्पादने मिळवण्यासाठी
  इथे क्लिक करा
  -------------------------------
  • माईटगार्ड बायोपेष्टीसाईड २५० मिली
  • माईटगार्ड बायोपेष्टीसाईड५०० मिली
  • माईटगार्ड बायोपेष्टीसाईड१ ली
  • थ्रीपगार्ड बायोपेष्टीसाईड २५० मिली
  • थ्रीपगार्ड बायोपेष्टीसाईड ५०० मिली
  • थ्रीपगार्ड बायोपेष्टीसाईड १ ली
  • पोकलॅड बायोपेष्टीसाईड १० मिली
  • पोकलॅड बायोपेष्टीसाईड २५ मिली
  • पोकलॅड बायोपेष्टीसाईड ५० मिली
  • पोकलॅड बायोपेष्टीसाईड १०० मिली
  • पोकलॅड बायोपेष्टीसाईड २५० मिली
  • सिंघम बायोपेष्टीसाईड ५० मिली
  • सिंघम बायोपेष्टीसाईड १०० मिली
  • सिंघम बायोपेष्टीसाईड २५० मिली
  • सिंघम बायोपेष्टीसाईड ५०० मिली
  • सिंघम बायोपेष्टीसाईड १ ली
  • व्हरटेक्स बायोपेष्टीसाईड ५० मिली
  • व्हरटेक्स बायोपेष्टीसाईड १०० मिली
  • व्हरटेक्स बायोपेष्टीसाईड २५० मिली

  जंगली श्वापद प्रतिबंध

  --------------------------------
  आमची दर्जेदार उत्पादने मिळवण्यासाठी
  इथे क्लिक करा
  -------------------------------
  • भागमभाग १ किलो
  • भागमभाग ५ किलो

  वाटर सोल्युबल खते 

  --------------------------------
  आमची दर्जेदार उत्पादने मिळवण्यासाठी
  इथे क्लिक करा
  -------------------------------
  • अमृत गोल्ड वाटर सोल्युबल एन पी के (००-००-५०) १ किलो
  • अमृत गोल्ड वाटर सोल्युबल एन पी के (००-००-५०) १० किलो
  • अमृत गोल्ड वाटर सोल्युबल एन पी के (००-००-५०) २५ किलो
  • अमृत गोल्ड वाटर सोल्युबल एन पी के (००-५२-३४) १ किलो
  • अमृत गोल्ड वाटर सोल्युबल एन पी के (००-५२-३४) १० किलो
  • अमृत गोल्ड वाटर सोल्युबल एन पी के (००-५२-३४) २५ किलो
  • अमृत गोल्ड वाटर सोल्युबल एन पी के (१२-६१-००) १ किलो
  • अमृत गोल्ड वाटर सोल्युबल एन पी के (१२-६१-००) १० किलो
  • अमृत गोल्ड वाटर सोल्युबल एन पी के (१२-६१-००) २५ किलो
  • अमृत गोल्ड वाटर सोल्युबल एन पी के (१३-००-४५) १ किलो
  • अमृत गोल्ड वाटर सोल्युबल एन पी के (१३-००-४५) १० किलो
  • अमृत गोल्ड वाटर सोल्युबल एन पी के (१३-००-४५) २५ किलो
  • अमृत गोल्ड वाटर सोल्युबल एन पी के (१३-४०-१३) १ किलो
  • अमृत गोल्ड वाटर सोल्युबल एन पी के (१३-४०-१३) १० किलो
  • अमृत गोल्ड वाटर सोल्युबल एन पी के (१३-४०-१३) २५ किलो
  • अमृत गोल्ड वाटर सोल्युबल एन पी के (१९-१९-१९) १ किलो
  • अमृत गोल्ड वाटर सोल्युबल एन पी के (१९-१९-१९) १० किलो
  • अमृत गोल्ड वाटर सोल्युबल एन पी के (१९-१९-१९) २५ किलो
  • अमृत गोल्ड वाटर सोल्युबल पोटाशीयम शोनाइट १ किलो
  • अमृत गोल्ड वाटर सोल्युबल पोटाशीयम शोनाइट १० किलो
  • अमृत गोल्ड वाटर सोल्युबल पोटाशीयम शोनाइट २५ किलो
  दुय्यम खते
  --------------------------------
  आमची दर्जेदार उत्पादने मिळवण्यासाठी
  इथे क्लिक करा
  -------------------------------
  • अमृत प्लस ड्रेंचींग कीट
   • कॅलनेट कॅलशियम नायट्रेट १ किलो
   • रिलीजर ९०% सल्फर पावडर १ किलो
   • ह्युमोल लिक़्विड १ लिटर
  • कॅलनेट कॅलशियम नायट्रेट १ किलो
  • कॅलनेट कॅलशियम नायट्रेट ५ किलो
  • कॅलनेट कॅलशियम नायट्रेट १० किलो
  • कॅलनेट कॅलशियम नायट्रेट २५ किलो
  • रिलीजर ९०% सल्फर पावडर १ किलो
  • रिलीजर ९०% सल्फर पावडर ३ किलो
  • रिलीजर ९०% सल्फर पावडर ५ किलो
  • ह्युमॅग मॅगनेशीयम सल्फेट १ किलो
  • ह्युमॅग मॅगनेशीयम सल्फेट १० किलो
  • ह्युमॅग मॅगनेशीयम सल्फेट २५ किलो

   

   सूक्ष्मअन्नद्रव्य

  --------------------------------
  आमची दर्जेदार उत्पादने मिळवण्यासाठी
  इथे क्लिक करा
  -------------------------------
  • मायक्रोडील सुपरमिक्स इडीटीए चिलेटेड ग्रेड २ सूक्ष्मअन्नद्रव्य मिश्रण (फवारणीसाठी) १ किलो

   

  • मायक्रोडील लिक्विड चिलेटेड ग्रेड २ सूक्ष्मअन्नद्रव्य मिश्रण १०० मिली
  • मायक्रोडील लिक्विड चिलेटेड ग्रेड २ सूक्ष्मअन्नद्रव्य मिश्रण २५० मिली
  • मायक्रोडील लिक्विड चिलेटेड ग्रेड २ सूक्ष्मअन्नद्रव्य मिश्रण ५०० मिली
  • मायक्रोडील लिक्विड चिलेटेड ग्रेड २ सूक्ष्मअन्नद्रव्य मिश्रण १ ली
  • मायक्रोडील लिक्विड चिलेटेड ग्रेड २ सूक्ष्मअन्नद्रव्य मिश्रण ५ ली
  • मायक्रोडील लिक्विड चिलेटेड ग्रेड २ सूक्ष्मअन्नद्रव्य मिश्रण १० ली
  • मायक्रोडील लिक्विड चिलेटेड ग्रेड २ सूक्ष्मअन्नद्रव्य मिश्रण २० ली
  • ब्रम्हास्त्र (सोल्युबल सिलिकॉन) २५० मिली
  • ब्रम्हास्त्र (सोल्युबल सिलिकॉन) ५०० मिली
  • ब्रम्हास्त्र (सोल्युबल सिलिकॉन) १  ली

   

  • मायक्रोडील मिक्स सूक्ष्मअन्नद्रव्य मिश्रण ग्रेड १ सूक्ष्मअन्नद्रव्य मिश्रण (ड्रीपग्रेड) १ किलो
  • मायक्रोडील सूक्ष्मअन्नद्रव्य मिश्रण ग्रेड १ सोईलएप्लीकेशन ५ किलो
  • मायक्रोडील सूक्ष्मअन्नद्रव्य मिश्रण ग्रेड १ सोईलएप्लीकेशन १० किलो

   

  • मायक्रोडील इडीटीए चिलेटेड झिंक (१२ %) १०० ग्राम
  • मायक्रोडील इडीटीए चिलेटेड झिंक (१२ %) २५० ग्राम
  • मायक्रोडील इडीटीए चिलेटेड झिंक (१२ %) ५०० ग्राम

   

  • मायक्रोडील इडीटीए चिलेटेड लोह (१२ %) १०० ग्राम
  • मायक्रोडील इडीटीए चिलेटेड लोह (१२ %) २५० ग्राम
  • मायक्रोडील इडीटीए चिलेटेड लोह (१२ %) ५०० ग्राम

   

  • मायक्रोडील वाटर सोल्यूबल बोरान (२०%) २५० ग्राम
  • मायक्रोडील वाटर सोल्यूबल बोरान (२०%) ५०० ग्राम
  • मायक्रोडील वाटर सोल्यूबल बोरान (२०%) १ किलो

   

  • सूक्ष्मअन्नद्रव्य २३ किलो कीट 
   • ह्युमॅग मॅगनेशीयम सल्फेट १० किलो
   • मायक्रोडील बोरान (१०.५ टक्के)  १ किलो
   • मायक्रोडील लोह (१९ टक्के) ५ किलो
   • मायक्रोडील मेंग्नीज (३०.५ टक्के) २ किलो
   • मायक्रोडील झिंक (२१ टक्के) ५ किलो
  • सूक्ष्मअन्नद्रव्य ५३ किलो कीट
   • ह्युमॅग मॅगनेशीयम सल्फेट २५ किलो
   • मायक्रोडील बोरान (१०.५ टक्के)  ३ किलो
   • मायक्रोडील लोह (१९ टक्के) १० किलो
   • मायक्रोडील मेंग्नीज (३०.५ टक्के) ५ किलो
   • मायक्रोडील झिंक (२१ टक्के) १० किलो

  ह्युमिक एसिड

  --------------------------------
  आमची दर्जेदार उत्पादने मिळवण्यासाठी
  इथे क्लिक करा
  -------------------------------

   

  • ह्युमोल लिक़्विड १०० मिली
  • ह्युमोल लिक़्विड २५० मिली
  • ह्युमोल लिक़्विड ५०० मिली
  • ह्युमोल लिक़्विड १ लिटर
  • ह्युमोल लिक़्विड ५ लिटर
  • ह्युमोल लिक़्विड १० लिटर
  • ह्युमोल लिक़्विड २० लिटर
  • ह्युमोल लिक़्विड ५० लिटर
  अन्य उत्पादने
  --------------------------------
  आमची दर्जेदार उत्पादने मिळवण्यासाठी
  इथे क्लिक करा
  -------------------------------
  • ब्लेझ (स्प्रेडर) १०० मिली
  • ब्लेझ (स्प्रेडर) २५० मिली
  • ब्लेझ (स्प्रेडर) ५०० मिली
  • ब्लेझ (स्प्रेडर) १ लीटर

   

  • फोसीड (इंडस्ट्रीयल पोस्फोरिक एसिड) १.५ किलो
  • फोसिड (इंडस्ट्रीयल पोस्फोरिक एसिड) ५ किलो
  • फोसीड (इंडस्ट्रीयल पोस्फोरिक एसिड) ३५ किलो 
  Back to blog