श्री गणेश नर्सरी, सोलापूर

श्री गणेश नर्सरी

गोरमाळे ता. बार्शी, जिल्हा सोलापूर
संपर्क: श्री. आदिनाथ विष्णू मोरे
मो. 8010590028

उपलब्ध रोपे: आंबा Mango, पेरू Guava, सीताफळ Custard apple