शेतकरी बांधवांसाठी उपयुक्त पुस्तके

एकरी सव्वाशे टन उसाच्या उत्पन्नासाठी काय कराल?

वरील  रेकॉर्डब्रेक उत्पादनाचे तांत्रिक कारण संदीप जाधव सरांनी खालील व्हिडिओत समजावून सांगितले आहे. 

  

या पिकासाठी पाटील बायोटेक तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे.

तंत्रज्ञान म्हणजे काय हे जाणून घेण्यसाठी

इथे क्लिक करा.

Leave a comment

Name and Mobile number .
.
Message with Address, District & Pincode .

Please note, comments must be approved before they are published