हळदीतील प्रश्नोत्तरे

हळदीतील प्रश्नोत्तरे

शेतकरी मित्रहो यापूर्वी आपण पिकव सोने-जमिनीखाली हा लेख प्रसिद्ध केला होता. वेळोवेळी शेतकरी बांधवांनी जे प्रश्न विचारले त्यांची उत्तरे इथे संकलित स्वरुपात देत आहे. आपले काही प्रश्न असतील तर कॉमेंट मध्ये विचारू शकता.

प्रश्न: हळद काढणीला किती दिवस लागतात?

उत्तर: हळद काढणीला ६ ते ९ महिने लागतात. हळव्या जाती ६ महिन्यात तयार होतात, तर गरव्या जाती ९ महिन्यात तयार होतात. व्यापारी हळद गरव्या प्रकारातील असते. फुले स्वरूपा, सेलम, कृष्णा,राजापुरी, डुग्गीराला, वायगाव, कडाप्पा या व्यापारी जाती आहेत. ६० टक्क्या पेक्षा जास्त पाने कोरडी व्हायला लागली कि हळद काढणीस आली आये असे समजावे.

प्रश्न: दोन बेण्यातील अंतर व दोन सरीतील अंतर साधारणपणे किती असावे? (आशिष कुमार)

गादीवाफ्याच्या बरोबर मध्यभागी लॅटरल अंथरून लॅटरलच्या दोन्ही बाजूला १५ सें.मी. अंतरावर कंद उभे किंवा आडवे लावावेत म्हणजेच दोन ओळींमधील अंतर ३० सें.मी. होईल. दोन कंदांमधीलही अंतर ३० सें.मी. ठेवावे. एका गादीवाफ्यावर दोन ओळी लावाव्यात.

प्रश्न: हळदीत किती मायक्रोन चे प्लास्टिक मल्चिंग वापरावे? (डॉ. शंकर इरप्पा धमनसुरे)

मल्चफिल्म निवडीसाठी आमच्या एका लेखात केलेल्या उल्लेखा नुसार भुइमुगात ७  मायक्रोन जाडीचा पेपर वापरायचा असतो. एका वर्षाच्या आत निघणाऱ्या पिकासाठी २० ते २५ मायक्रोन, मध्यम काळाच्या पिकासाठी ४० ते ५० मायक्रोन व बहुवार्षिक पिकासाठी ५० ते १०० मायक्रोन जाडीचा पेपर वापरावा. याचा संदर्भ घेतला तर हळदीत २०-२५ मायक्रोन जाडीचा पेपर वापरावा.

हळदीवरील करप्याचे नियंत्रण कसे करावे?

हळदीचा कंद वाढीत असतांना पानावर करपा दिसुन येेतो. करप्यामुळे प्रकाश संश्लेषण बाधीत होऊन कंद वाढ थांबु शकते. कंद दमदार करण्यासाठी व करपा नियंत्रणासाठी पुढे दिलेले दोन उपाय करणे गरजेचे आहे.

पहिला उपाय -फवारणी (१५ लिटरचा डोस)

  • कोनीका (कसुगा मायसीन 5%+ कॉपर ऑक्सी क्लोराईड ४५% डब्ल्यु पी) ३० ग्राम
  • डॉक्टर प्लस ४० ग्राम
  • झकास ७ मिली
  • ब्लेझ १५ मिली

सोबतच करायची -आळवणी/ड्रीप ( एकराचा डोस, १५० लीटर पाण्यातुन

  • पोटॅशिअम शोनाईट १० किलो
  • अमृत ड्रेंचिंग किट १ किट

किंवा

  • ह्युमॅग ५ किलो
  • पोटॅशिअम सल्पेट (००-००- ५०) ५ किलो
  • अमृत ड्रेंचिंग किट १ किट

दुसरा उपाय: सात दिवस अंतर ठेवुन करावयाची आळवणी/ ड्रीप ( एकराचा डोस, १५० लीटर पाण्यातुन)

  • डॉक्टर प्लस ८०० ग्राम 

आळवणी किंवा ड्रीपने डोस देण्यापुर्वी आवश्यक पाणी देवुन मग शेवटच्या टप्प्यात डोस द्यावा. 

या माहिती संदर्भात आपल्याला काही प्रश्न असतील तर आपण श्री. अमोल पाटील यांना व्हाटसअप वर प्रश्न विचारू शकता. त्याकरिता स्कीन वर दिसणाऱ्या बटनावर क्लिक करावे.
Back to blog