आपणास कोणती रोपे हवीत? रोपवाटीकांची यादी पहा! आपल्या रोपवाटीकेची नोंदणी करा!

पाटील बायोटेक टिश्युकल्चर लॅब चा हा व्हिडिओ नक्की पहा!

पाटील बायोटेक प्रा. ली. चे हे पेज म्हणजे शेतकरी बांधव व रोपवाटिका चालक या दोघांसाठी पर्वणीच. पेजवर आपणास जिल्हा निहाय रोप वाटीकांची माहिती देण्यात आली आहे. या माहितीच्या खालील बाजूस रोपवाटिकाचालकांनी भरायचा एक फॉर्म देत आहोत. तो फॉर्म भरून सबमिट केला म्हणजे आपल्या रोपवाटिकेची माहिती या पेजवर समाविष्ट करण्यात येईल.  

Ahmednagar
साई समृद्धी हायटेक नर्सरी
शरद भांगे
खडका तालुका नेवासा
9890852351
आंबा, उस, कोबी – पत्ता, कोबी – फुल, खरबूज, गलांडा, झेंडू, टरबूज, टोमेटो, नारळ, पपई, पाम, पेरू, बदाम, बांबू, बेल, मिरची - रंगीत, मिरची - हिरवी, मिरची-शिमला, मोगरा, मोसंबी, लिंबू, वांगी, शेवंती, शेवगा, संत्री, सीताफळ

Aurangabad
Kalpvruksh rop watika
Dipak Thorat
At Post. Wakla tq. Vaijapur dist. Aurangabad
9673554369
कोबी – पत्ता Cabbage, कोबी – फुल Cauliflower, खरबूज Muskmelon, गलांडा, झेंडू Marigold, टरबूज Watermelon, टोमेटो Tomato, ड्रेगन फ्रुट Dragon Fruit, पपई Papaya, भेंडी Okra, मिरची - रंगीत Bell pepper, मिरची - हिरवी Chilli, मिरची-शिमला, वांगी Brinjal, शेवगा DrumStick

Aurangabad
हुसेन बाग हाइ टेक नर्सरी
जहीर खान अहेमद खान पठाण
मु नायगव्हाण पो आळंद ता फ़ुलंब्री जी औरंगाबाद
9422272421
आंबा Mango, जांबूळ, पेरू Guava, सीताफळ Custard apple, डालिंब

Aurangabad
Green planet High-tech Nursery
Pramod Giri
Gangapur vaijapur road near reliance petrol
7057860909
कोबी – पत्ता Cabbage, कोबी – फुल Cauliflower, खरबूज Muskmelon, झेंडू Marigold, टरबूज Watermelon, टोमेटो Tomato, पपई Papaya, मिरची - रंगीत Bell pepper, मिरची - हिरवी Chilli, मिरची-शिमला, वांगी Brinjal

Beed
Sai krushikannya
Shashikant parshuram kashid
At post sakshal pimpri tq dist beed
8999134653
अशोक Ashoka, आंबा Mango, आवळा Amla, उस Sugarcaone, करंज Pongamia pinnata, कांदा Onion, काकडी Cucumber, कारले Bittergourd, कोबी – पत्ता Cabbage, कोबी – फुल Cauliflower, खरबूज Muskmelon, चंदन Sandol, चिंच Tamarind, चिकू Sapota, जांबूळ, झेंडू Marigold, टरबूज Watermelon, टोमेटो Tomato, ड्रेगन फ्रुट Dragon Fruit, दुधी Bottle gourd, दोडकी Ridge gourd, नारळ Cocconut, निलगिरी, निशिगंध Tuberose, पपई Papaya, पेरू Guava, बदाम Almond, बांबू Bamboo, बोर Ber, भेंडी Okra, मिरची - रंगीत Bell pepper, मिरची - हिरवी Chilli, मिरची-शिमला, मोसंबी Sweet Lime, लिंबू Citrus, वांगी Brinjal, वाल, शेवगा DrumStick, संत्री Orange, सीताफळ Custard apple


Beed
एस आर हायटेक नर्सरी
राजेंद्र पवार
खूडंरस ता जि बीड
9730379279
कोबी – पत्ता Cabbage, टोमेटो Tomato, मिरची - हिरवी Chilli, वांगी Brinjal

Beed
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर रोपवाटिका
कदम
चनई ; ता अंबाजोगाई जि बीड
9404642248
कोबी – पत्ता Cabbage, कोबी – फुल Cauliflower, खरबूज Muskmelon, टरबूज Watermelon, पपई Papaya, मिरची - रंगीत Bell pepper, मिरची - हिरवी Chilli, मिरची-शिमला, वांगी Brinjal, शेवगा DrumStick

Beed
कंठकेश्वर हायटेक नर्सरी
बंडू तात्यासाहेब घाटूळ
मु. काठोडा ता.गेवराई जि. बीड
9112624192
उस Sugarcaone, काकडी Cucumber,  कोबी – पत्ता Cabbage, कोबी – फुल Cauliflower, खरबूज Muskmelon, गलांडा, चंदन Sandol, झेंडू Marigold, टरबूज Watermelon, टोमेटो Tomato, पपई Papaya, मिरची - रंगीत Bell pepper, मिरची - हिरवी Chilli, मिरची-शिमला, वांगी Brinjal, शेवंती, शेवगा DrumStick


Buldhana
Sarasswati Nursary
भिमराव ताठे
At-Makta. ta-khamgaon.jalam Road
9284860295
आंबा, आवळा, चंदन, चिंच, जांबूळ, झेंडू, पपई, पेरू, बेल, लिंबू, शेवगा, साग, सीताफळ, Ramphal chalu karnar aage margdarshan kara

Buldhana
Deshmukh Hi-Tech Nursary
Bhaskar Babarao Deshmukh
AT - KANZARA POST - GONDHANAPUR,
TQ - KHAMGAON,
DIST - BULDHANA
Mo: 9922771636
कांदा Onion, कोबी – फुल Cauliflower, खरबूज Muskmelon, टोमेटो Tomato, मिरची - हिरवी Chilli

Jalgaon
जनाई फ्लॉवर नर्सरी
श्री. बळीराम वराडे
शिरसोली, पाचोरा रोड
7020163771
झेंडू, शेवंती, गुलाब, मोगरा, कुंदा, बिजली, नवरंग, वांगे, मिरची, टोमॅटोJalna
Dr RK seeds Nursery jalna
Dr RK Digraskar
Gut No 29 Main Road Jslna
9404013610
अंजीर, अशोक, आंबा, आवळा, उस, करंज, कांदा, काकडी, कारले, कोबी – पत्ता, कोबी – फुल, खरबूज, गलांडा, चंदन, चिंच, चिकू, जांबूळ, झेंडू, टरबूज, टोमेटो, ड्रेगन फ्रुट, दुधी, दोडकी, नारळ, निलगिरी, निशिगंध, पपई, पाम, पेरू, फ्रेंचबिन, बदाम, बांबू, बेल, बोर, भेंडी, मिरची - रंगीत, मिरची - हिरवी, मिरची-शिमला, मिलीया डूबिया, मोगरा, मोसंबी, लिंबू, वांगी, वाल, शिसू, शेवंती, शेवगा, संत्री, सरू, साग, सीताफळ, Medicinal plants,Cocopit Trays


Jalna
Soham hayteck narsary
Gajanan narhari mane
At post watur tq partur dist jalna
9049420605
कारले, कोबी – पत्ता, कोबी – फुल, झेंडू, टोमेटो, पपई, मिरची - हिरवी, मिरची-शिमला, वांगी, शेवगा

Jalna
सिताफळ रोप वाटीका
सुदाम शिंदे
गाव वरूडी ता बदनापुर जि जालना
8668383216
सीताफळ

Jalna
jai jawan
annasaheb Chandar
"at.post.dhakephal
taluka ghansawangi
jilha jalna
431209"
9765066075
अंजीर Fig, अशोक Ashoka, आंबा Mango, करंज Pongamia pinnata, कारले Bittergourd, कोबी – पत्ता Cabbage, कोबी – फुल Cauliflower, खरबूज Muskmelon, गलांडा, चंदन Sandol, चिंच Tamarind, चिकू Sapota, जांबूळ, झेंडू Marigold, टरबूज Watermelon, टोमेटो Tomato, ड्रेगन फ्रुट Dragon Fruit, दुधी Bottle gourd, दोडकी Ridge gourd, नारळ Cocconut, निशिगंध Tuberose, पपई Papaya, पेरू Guava, बदाम Almond, बांबू Bamboo, बेल, बोर Ber, भेंडी Okra, मिरची - रंगीत Bell pepper, मिरची - हिरवी Chilli, मिरची-शिमला, मोगरा, मोसंबी Sweet Lime, लिंबू Citrus, वांगी Brinjal, वाल, शेवंती, शेवगा DrumStick, संत्री Orange, सरू, साग Teak, सीताफळ Custard apple

 

Jalna
सई रोपवाटिका
एकनाथ जाधव
Nirkheda post moujpuri ta.dist.Jalna
9307023479
मोसंबी Sweet Lime, लिंबू Citrus

 Kolhpur
ब्रम्हनाथ ऊस रोपवाटिका रुई
प्रतिक कल्लाप्पा धड्डे
"मु: पो - रुई
ता - हातकणंगले
रुई- कबनुर रोड, हुल्ले गल्ली"
7057321108
उस Sugarcaone

Latur

विश्व हायटेक नर्सरी
भिसे व्ही.टी.
गाव : भोकरंबा ता.रेणापूर जि. लातूर
9422570003
आंबा Mango, चिंच Tamarind, चिकू Sapota, जांबूळ, नारळ Cocconut, पाम Palm, पेरू Guava, मिरची - हिरवी Chilli, मिरची-शिमला, मिलीया डूबिया, लिंबू Citrus, शेवगा DrumStick, सरू, साग Teak, सीताफळ Custard apple, टिकोमा

Latur
साई रोपवाटिका
भाऊसाहेब राजेसाहेब यादव
शिरूर मुखेड रोड हडोळती ता.अहमदपूर
7841860831
आंबा Mango, आवळा Amla, उस Sugarcaone, कांदा Onion, कोबी – पत्ता Cabbage, कोबी – फुल Cauliflower, चिंच Tamarind, चिकू Sapota, जांबूळ, झेंडू Marigold, टोमेटो Tomato, नारळ Cocconut, पपई Papaya, पेरू Guava, बांबू Bamboo, बोर Ber, मिरची - रंगीत Bell pepper, मिरची - हिरवी Chilli, मोसंबी Sweet Lime, लिंबू Citrus, वांगी Brinjal, शेवगा DrumStick, संत्री Orange, सीताफळ Custard apple

Nashik
भगवती हायटेक नर्सरी
रविंद्र दत्तात्रय लांडगे
मु पो खेरवाडी (नारायणगाव) ता निफाड जि नाशिक
9637511909
काकडी Cucumber, कारले Bittergourd, कोबी – पत्ता Cabbage, कोबी – फुल Cauliflower, खरबूज Muskmelon, झेंडू Marigold, टरबूज Watermelon, टोमेटो Tomato, दुधी Bottle gourd, दोडकी Ridge gourd, पपई Papaya, मिरची - हिरवी Chilli, मिरची-शिमला, वांगी Brinjal

Nandurbar
Vanashree Hytech Nursery
Mr. Abhijeet M. Patil
At. : Nandarkheda Tal. : Shahada Dist. : Nandurbar
9850797300
उस Sugarcaone, खरबूज Muskmelon, झेंडू Marigold, टरबूज Watermelon, पपई Papaya, बांबू Bamboo, मिरची - हिरवी Chilli, मिरची-शिमला

Nandurbar
कल्याणी नर्सरी एकनाथसिंग राजपूत
भोरटेक; शहादा
7588318427
उस Sugarcaone, काकडी Cucumber, कोबी – पत्ता Cabbage, कोबी – फुल Cauliflower, खरबूज Muskmelon, झेंडू Marigold, टरबूज Watermelon, टोमेटो Tomato, पपई Papaya, मिरची - रंगीत Bell pepper, मिरची - हिरवी Chilli, मिरची-शिमला, वांगी BrinjalParbhani
Jagdamba narsari
Jadhav balwant
Saykheda ta sonpeth
9067822189
आंबा Mango, चिंच Tamarind, जांबूळ, पेरू Guava, बदाम Almond, Kadulimb karanji gulmoharParbhani
नृसिंह हायटेक नर्सरी
संतोषकुमार श्रीराम पवार
वाटर प्लॅन्ट च्या बाजूस,वसमत रोड,परभणी.
9545382277
कोबी – पत्ता Cabbag, टोमेटो tomato, वांगीBrinjal ,मिरची chilli ,टोमॅटो tomato


Pune
किमया
Pravin Balaso Wadghule
टाकळी भीमा,तालुका - शिरूर, जिल्हा- पुणे
7040194390
उस Sugarcane, झेंडू Marigold, दुधी Bottle gourd, दोडकी Ridge gourd


आमच्या सोशल ग्रुपला जॉईन केल्याने आमचे नवीनलेख आपल्याला लगेच वाचायला मिळतील

---------------------

Pune
MAITRI AGRI BIOPLANT
BHAUSAHEB M MERGAL
At-Sortapwadi, Post-Naigaon,Tal-Haveli,Dist-Pune
9763646943
उस, काकडी, कारले, कोबी – पत्ता, कोबी – फुल, खरबूज, झेंडू, टरबूज, टोमेटो, दुधी, दोडकी, नारळ, पपई, पाम, पेरू, मिरची - रंगीत, मिरची - हिरवी, मिरची-शिमला, मोगरा, लिंबू, वांगी, शेवंती, शेवगा, साग, सीताफळ, Seasonal plants

Pune
आदर्श हायटेक नर्सरी दौंड
सचिन नागवडे गिरीम (
दौंड - पाटस रोड) ता. दौंड जि. पुणे
9011041112
उस Sugarcaone, काकडी Cucumber, कारले Bittergourd, कोबी – पत्ता Cabbage, कोबी – फुल Cauliflower, खरबूज Muskmelon, टरबूज Watermelon, टोमेटो Tomato, पपई Papaya, मिरची - रंगीत Bell pepper, मिरची - हिरवी Chilli, मिरची-शिमला, वांगी Brinjal, शेवगा DrumStick

 

Pune
Hitech Nursery
Kadambari G
"Pune stara road pune"
9552576943
काकडी Cucumber, ड्रेगन फ्रुट Dragon Fruit, बदाम Almond, बांबू Bamboo, बेल

Sangli
संतोषी नर्सरी
सिद्धेश्वर गणपती आबदर
जुना सातर रोड , आंधळी फाटा, उर्दू शाळा जवळ. ता- पलुस जि. सांगली.
9890284128
आंबा, आवळा, उस, चिकू, जांबूळ, ड्रेगन फ्रुट, नारळ, पेरू, लिंबू, सीताफळ, द्राक्ष कलमी रोपे व रूट स्टॉक ( बेंगलोर डॉग्रिज).

 


Sangli
Swarali Grapes Nursery Tasgaon
Rahul Shahaji Koli
At/post.Tasgaon Tal-Tasgaon Dist-Sangli pin code 416312
9890942162
Grapes Banglore Dograge nursery

Sangli
मालगावे रोपवाटीका आष्टा
अमित मालगावे
आष्टा. मुंबई तळे नजिक ....
9404221514
उस, कोबी – पत्ता, झेंडू, टोमेटो, मिरची - रंगीत, मिरची - हिरवी, मिरची-शिमला, वांगी

Sangli
Shri Bana Shankar Ropawatika
Shri.Kakasaheb Sawant
Antral tal-jath Dist-sangli
8275391583
अंजीर Fig, अशोक Ashoka, आंबा Mango, आवळा Amla, करंज Pongamia pinnata, चंदन Sandol, चिंच Tamarind, चिकू Sapota, जांबूळ, ड्रेगन फ्रुट Dragon Fruit, नारळ Cocconut, पपई Papaya, पाम Palm, पेरू Guava, बदाम Almond, बेल, मिलीया डूबिया, मोसंबी Sweet Lime, लिंबू Citrus, शेवगा DrumStick, संत्री Orange, सरू, साग Teak, सीताफळ Custard apple


Satara
chaitanya
Santosh
Sangvi tal koregaon dist satara
9594660508
टोमेटो Tomato, सीताफळ Custard apple

Sholapur
DURGA HIGHTECH
DATTA GORE
PLOT NO D-63,MIDC,TEMBHURNI,MADHA,DSIT-SOLAPUR,PIN-413211
9604003053
आंबा Mango, चंदन Sandol, चिंच Tamarind, नारळ Cocconut, लिंबू Citrus, शेवगा DrumStick, सीताफळ Custard apple

Sholapur
Dattakurpa Narsari
Dattatray Kshirsagar
Ghoti ta karmala
9604094600
कोबी – पत्ता Cabbage, कोबी – फुल Cauliflower, खरबूज Muskmelon, झेंडू Marigold, टरबूज Watermelon, टोमेटो Tomato, पपई Papaya, मिरची - हिरवी Chilli, मिरची-शिमला

Sholapur
ड्रॅगन फ्रुट नर्सरी
अनिल साळुंखे मु पो बामणी तालुका सांगोला जिल्हा सोलापूर
9637495705
ड्रेगन फ्रुट Dragon Fruit

Sholapur
Shri Ganesh Nursery
Adinath Vishnu More
A/T Gormale,Ta-Barshi,Dist-Solapur (Maharashtra)
8010590028
आंबा Mango, पेरू Guava, सीताफळ Custard apple

अधिक माहितीसाठी इथे क्लिक करा

Sholapur
जानाई रोपवाटिका
विकास शिंदे
Vill Tandulwadi, tal malshiras, dist solapur
9689950287
उस Sugarcaone, कोबी – पत्ता Cabbage, कोबी – फुल Cauliflower, खरबूज Muskmelon, झेंडू Marigold, टरबूज Watermelon, टोमेटो Tomato, मिरची - रंगीत Bell pepper, मिरची - हिरवी Chilli, मिरची-शिमला, वांगी Brinjal

Sholapur
Shree Datta nursery
Kishor gavhane
Ap Dhokbabhulgaon.Tel-Mohol.Dist-Solapur413213
8408026895
आंबा Mango, उस Sugarcaone, चिकू Sapota, नारळ Cocconut, पेरू Guava, बोर Ber, लिंबू Citrus, सीताफळ Custard apple, डाळींब

 Sholapur
उदयनराजे द्राक्ष नर्सरी
प्रकाश वगरे
नान्नज, ता, उ, सोलापूर
9960747546
आंबा Mango

Sholapur
Shree Sai Hi-Tech Nursery
Vinod patil
At post - Chikharde ,Tal-Barshi,Dist-Solapur
7588507361
अंजीर Fig, अशोक Ashoka, आंबा Mango, चंदन Sandol, चिंच Tamarind, चिकू Sapota, जांबूळ, ड्रेगन फ्रुट Dragon Fruit, नारळ Cocconut, पाम Palm, बांबू Bamboo, लिंबू Citrus, सरू, साग Teak, सीताफळ Custard apple

Washim
GOVIND NARSERY
ANUP LAVHALE
DHANGARKHED,WASHIM
7620959331
पपई papaya, मिरची-शिमला Bell pepper, शेवगा Drum stick, संत्री Oranges

Yavatmal-यवतमाळ
यशस्वी हायटेक नर्सरी
ओममाला विवेक ठाकरे
कोसदनी ता आर्णी जि यवतमाळ
7588189369
उस Sugarcaone, कांदा Onion, काकडी Cucumber, कारले Bittergourd, कोबी – पत्ता Cabbage, कोबी – फुल Cauliflower, खरबूज Muskmelon, झेंडू Marigold, टरबूज Watermelon, टोमेटो Tomato, दुधी Bottle gourd, दोडकी Ridge gourd, पपई Papaya, पेरू Guava, मिरची - रंगीत Bell pepper, मिरची - हिरवी Chilli, मिरची-शिमला, वांगी Brinjal, सीताफळ Custard apple

 वरील यादीत आपल्या नर्सरीचे नाव येण्यासाठी इथे दिलेला फॉर्म भरा