Collection: कापूस पीक व्यवस्थापन

या ठिकाणी कापूस उत्पादनात उपयोगी पाटील बायोटेक ची उत्पादने दिली असून आपण ऑनलाइन खरेदी करू शकता. कापसाचे शेड्यूल देखील उपलब्ध असून त्याची डिजिटल कॉपी मोफत उपलब्ध आहे.