पाटील बायोटेकच्या "फार्म एक्स्चेंज" कार्यक्रमात सामील व्हा!

Collection: Soil Conditioner

13 products
 • ह्युमॉल गोल्ड 1 किलो
  Regular price
  Rs. 1,600.00
  Sale price
  Rs. 1,600.00
 • ह्युमॉल गोल्ड 500 ग्राम
  Regular price
  Rs. 880.00
  Sale price
  Rs. 880.00
 • ह्युमॉल गोल्ड 250 ग्राम
  Regular price
  Rs. 464.00
  Sale price
  Rs. 399.00
 • ह्युमॉल गोल्ड 100 ग्राम
  Regular price
  Rs. 200.00
  Sale price
  Rs. 149.00
 • ह्युमोल जेली १ किलो (300 रु सूट)
  Regular price
  Rs. 675.00
  Sale price
  Rs. 375.00
 • ह्युमोल जेली ५०० ग्राम
  Regular price
  Rs. 350.00
  Sale price
  Rs. 350.00
 • ह्युमोल जेली २५० ग्राम
  Regular price
  Rs. 200.00
  Sale price
  Rs. 200.00
 • ह्युमोल जी २५ किलो
  Regular price
  Rs. 2,675.00
  Sale price
  Rs. 2,675.00
 • ह्युमोल जी बी टी कॉटन ५ किलो
  Regular price
  Rs. 650.00
  Sale price
  Rs. 650.00
 • ह्युमोल जी शुगरकेन ५ किलो
  Regular price
  Rs. 650.00
  Sale price
  Rs. 650.00
 • ह्युमोल जी कंद
  Regular price
  Rs. 1,300.00
  Sale price
  Rs. 1,300.00
 • ह्युमोल जी हॉर्टिकल्चर १० किलो
  Regular price
  Rs. 1,300.00
  Sale price
  Rs. 1,300.00
 • Potassium Humate 100 gram 25% off
  Regular price
  Rs. 200.00
  Sale price
  Rs. 150.00