Collection: ऊस उत्पादन व्यवस्थापन

या ठिकाणी ऊस उत्पादनात उपयोगी पाटील बायोटेक ची उत्पादने दिली असून आपण ऑनलाइन खरेदी करू शकता. ऊस (सुरू, खोडवा व आडसाली) शेड्यूल देखील उपलब्ध असून त्याची डिजिटल कॉपी मोफत उपलब्ध आहे